برچسب نظارتی دوربین مداربسته با مشخصات و شماره تلفن مشتریان تلکام تکنیک

خدمتی جدید از تیم فنی مهندسی تلکام تکنیک 

ارائه برچسب (این مکان مجهز به دوربین مداربسته می باشد) با نام ، مشخصات و شماره تلفن مشتریان ویژه تلکام تکنیک

مشتریان عزیز میتوانند از این پس بعد از سفارش کالا به واحد فروش ، درخواست برچسب نظارتی با مشخصات خود را نیز ثبت کنند تا در هنگام ارسال بار ، برچسب های درخواستی به صورت رایگان ، با نام و مشخصات ثبت شده خودِ مشتری ، چاپ و داخل بار  ارسال گردد .

نصب برچسب نظارتی برای مشتریان بعد از اتمام کار ضمن دلگرم کردن مشتری ، باعث تبلیغات نیز می شود .

 

نمونه برچسب نظارتی دوربین مداربسته